Pljujem na karikature

 

 

Odavno sam pijan

u podnožju palanke,

pijan od smeha

i poslednjih vesti

što se prenose pored olupina

u predgrađu.

Odavno sam slep,

uživam u buci

koju nisam našao

i pljujem  na karikature,

ili su to ikone, ko će ga znati?

Zašto sam tu?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s